Posts in category همگام با پیشروان


پیشرفت شخصیهمگام با پیشروان

برگزیده مصاحبه‌‌های سال ۲۰۱۸ با موفق‌ ترین افراد شناخته‌شده

خواندن داستان موفقیت افراد شناخته‌شده نشان می‌دهد آن‌ها نیز بارهاوبارها شکست را تجربه کرده‌اند؛ اما هربار قوی‌تر از گذشته تلاش را ازسر گرفته‌اند.

Read more 0 Comments
همگام با پیشروان

توصیه‌های گران‌بهای کسب‌وکار از راکفلر، فرانکلین و چهار شخصیت بزرگ دیگر

افراد سرشناسی همچون بنجامین و فرانکلین و راکفلر، به‌واسطه‌ی برخی عادات و فعالیت‌های خودشان در تاریخ امریکا ماندگار شده‌اند. آنها برای مردمان امروز چه پیامی دارند؟

Read more 0 Comments
همگام با پیشروان

بخشش‌های میلیون دلاری موسس کریگزلیست و داستان موفقیت‌ او

امروزه افراد کارآفرین و مولتی میلیادر‌ها فعالیت‌های بشر‌دوستانه‌ی فراوانی انجام می‌دهند. یکی از خودساخته‌ترین و فعال‌ترین آن‌ها کریگ نیو‌مارک موسس وب‌سایت کریگزلیست است.

Read more 0 Comments