Posts in category نجوم


نجوم

۱۰ تصویر برتر تلسکوپ هابل در سال ۲۰۱۸

تلسکوپ هابل در ۲۸ سال فعالیت رصدی خود تصاویر بسیار جالب و آموزنده‌ای را به روی زمین مخابره کرده که به درک ما از چگونگی تحول کیهان کمک بسیار کرده است. همچنین این تصاویر نمایش زیبایی از بکارگیری تکنولوژی برای کشف جهان است.

Read more 0 Comments