Posts in category مکمل غذایی


ارزش غذاییپزشکی و سلامتعلوممکمل غذایی

کاهش طول عمر به خاطر مصرف مکمل های پروتئینی !

بسیاری از ورزشکاران مخصوصا علاقمندان حوزه بدنسازی، تمایل بسیاری به مصرف مکمل های پروتئینی دارند، اما پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که مصرف این مکمل ها می‌تواند به کاهش طول عمر منجر شود! اپیدمی بدنسازی و فیتنس باعث شده تا صنایع تولید مکمل های پروتئینی به …

Read more 0 Comments
پزشکی و سلامتعلومکمبود ویتامینمکمل غذاییویتامین

مکمل ها فاقد تاثیرات مواد غذایی بر افزایش طول عمر هستند

تحقیقات جدید در خصوص تاثیر ویتامین ها و مواد معدنی بر بدن حامل دو خبر خوب و بد است. از یک سو ویتامین ها و مواد معدنی تاثیری مستقیمی بر طول عمر بیشتر دارند و از سوی دیگر تنها ویتامین های موجود در غذا دارای چنین تاثیر شگرفی هستد و مکمل ها در این خصوص …..

Read more 0 Comments
پزشکی و سلامترژیم غذاییعلائم کمبود ویتامینعلوممکمل غذاییویتامین

مصرف رژیم غذایی سالم و دوری از مکمل‌ها، راز مهم طول عمر است

مطالعات جدید نشان می‌دهند که مصرف رژیم غذایی سالم و بدون مکمل ، باعث افزایش طول عمر خواهد شد. اینطور که پیداست، مصرف مکمل های غذایی جهت تامین مواد مغذی مورد نیاز بدن، می‌تواند خطر ابتلا به بیماری سرطان را افزایش دهد. خبرهای خوب و بد درباره ویتامین‌ها …

Read more 0 Comments
پزشکی و سلامتخوراکیعلوممکمل غذایی

سوپر فود‌ به چه غذاهایی گفته می‌شود؟

سوپر فود (Superfood) یا ابر غذا به چه غذاهایی گفته می‌شود؟ آیا هر غذای مفیدی را می‌توان یک سوپر فود دانست؟ در این مقاله با هرآنچه لازم است از این اصطلاح بدانید، بیشتر آشنا می‌شوید. سوپر فود‌ ها غذاهایی هستند که عمدتا گیاهان پایه و اساس آن‌ها را تشکیل …

Read more 0 Comments