Posts in category سوئیفت


اخبار داخلیارز رمزنگاری شدهاشخاص و شرکت هاامنیت و شبکهاینترنتتحریمحسن روحانیرئیس جمهور ایرانرئیس جمهور روحانیرئیس سازمان پدافند غیر عاملسازمان پدافند غیرعاملسوئیفتشنودشنود تلفنقطعی اینترنت

رئیس سازمان پدافند غیر عامل از شنود تلفن رئیس جمهور روحانی خبر داد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در مصاحبه‌ای از شنود تلفن رئیس جمهور روحانی خبر داد و اعلام کرد گوشی غیر قابل شنود به زودی برای مسئولان ساخته می‌شود. سردار جلالی در مورد ارز رمزپایه ملی و دور زدن تحریم‌ها نیز توضیح داده است. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند…

Read more 0 Comments