Posts in category ارزش غذایی


ارزش غذاییپزشکی و سلامتعلوممکمل غذایی

کاهش طول عمر به خاطر مصرف مکمل های پروتئینی !

بسیاری از ورزشکاران مخصوصا علاقمندان حوزه بدنسازی، تمایل بسیاری به مصرف مکمل های پروتئینی دارند، اما پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که مصرف این مکمل ها می‌تواند به کاهش طول عمر منجر شود! اپیدمی بدنسازی و فیتنس باعث شده تا صنایع تولید مکمل های پروتئینی به …

Read more 0 Comments