در حالی که به سفارت‌خانه‌های آمریکا در سراسر جهان ابلاغ شده برای نصب هر گونه پرچمی به غیر از پرچم آمریکا از وزارت خارجه این کشور ابتدا مجوز دریافت کنند، بعضی از این سفارت‌خانه‌ها همزمان با رژه‌های سالانه دگرباشان جنسی برای نصب پرچم‌های رنگین‌کمانی ابتکار به خرج داده‌اند.