عبدالجبار رحمان‌زاده، یاور رئیس جمهور تاجیکستان امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار بی‌بی‌سی در باره دیدار حسن روحانی، رئیس جمهور ایران از تاجیکستان گفت کشورش در روابط با ایران "سیاست درهای باز" را دنبال می‌کند. قرار است حسن روحانی شامگاه امروز وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شود.