رئیس جمهوری آمریکا می گوید حمله دیروز به دو نفتکش در دریای عمان کار ایران بوده و ویدئویی که منتشر شده، به گفته او، این را ثابت می‌کند.