ده سال پیش در چنین روزی در ایران انتخاباتی برگزار شد که فصل تازه‌ای از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی را رقم زد و به باور بسیاری پایه‌های حکومت را لرزاند.