منابع محلی ولایت تخار در شمال افغانستان تایید کرده‌اند که از بامداد امروز، گروه طالبان حمله گسترده‌ای را به ولسوالی خواجه غار این ولایت امروز آغاز کرده است. مقام‌های دولتی گفته‌اند که حمله طالبان را دفع کرده‌اند اما مردم محل می‌گویند که درگیری هم اکنون در مرکز شهر جریان دارد.