رئیس جمهوری آمریکا گفته است که رهبر کره شمالی به تازگی "نامه زیبایی" برای او فرستاده اما محتوای آن را افشا نکرده است. وی در واکنش به گمانه‌زنی در این مورد که برادر مقتول رهبر کره شمالی در استخدام و در ارتباط با سازمان اطلاعات آمریکا - سیا - بود گفته است که او چنین اجازه‌ای نمی‌داد.