بر اساس آمارها هفت استان این کشور (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، کرمان، ایلام و بوشهر) با ناامنی غذایی مواجه‌اند. حداقل ۲۰۰ هزار کودک با مشکل سوء‌تغذیه در ایران دست به گریبانند. سوء‌تغذیه اختلالات زیادی ایجاد می‌کند مانند اینکه حداقل ۶ میلیون نفر از جمعیت كشور دچار پوكی استخوان هستند. ۱۱ درصد كودكان زیر پنج سال كشور دچار كم وزنی متوسط و شدید و ۱۵ درصد آنان دچار كوتاه قدی تغذیه‌ای متوسط و شدیدند.