وزارت داخله افغانستان از دستگیری یکی از 'حامیان گروه‌های تروریستی' در کابل خبر داده است. در عکس‌های منتشر شده از سوی وزارت داخله افغانستان، کارت شناسایی و کارت وسایط نقلیه پارکینگ شورای ملی این فرد دیده می‌شود.