بررسی شرایط جهانی که منجر به انقلاب ایران شد و پیامدهای این انقلاب برای ایران از موضوعات نشستی بود که دیشب در موسسه مطالعات تمدن‌های اسلامی آقاخان در لندن برگزار شد. در این نشست یک روزه، چند تن از استادان تاریخ، به مناسبت چهل سالگی انقلاب ۵۷ سخنرانی کردند.