اکثر پرندگان، پستانداران، خزندگان و حتی ماهی ها هم دم دارند اما هر چقدر در درخت تکامل به انسان نزدیک می‌شوید دم ها از بین می‌روند، علت چیست؟ با گجت نیوز همراه باشید تا از راز این اندام پرکاربرد مطلع شوید. اولین دم حداقل در حدود 500 میلیون سال پیش بوجود آمد و در گذر ...

نوشته چرا‌ آدم ها مانند اکثر حیوانات دم ندارند (گجت تی وی) اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.