وقتی که در یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویارک مورد حمله‌ی تروریستی قرار گرفتند،‌ انگشت های اتهام به جانب طالبان و القاعده در افغانستان اشاره رفت.