آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره مسئولیت خود در پذیرش توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی گفته: "نامه‌ای که درباره‌ برجام نوشته شد و شرایطی که ذکر شده که در این صورت تصویب می‌شود را ببینید. اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه‌ رهبری این نیست که وارد بشود."