کامی ریتا، کوهنورد نپالی که هفته پیش رکورد ۲۴ بار صعود به قله اورست را شکسته بود، این هفته با فتح دوباره اورست رکورد جدید دوبار فتح این قله در یک هفته را هم شکست.