وزیر خارجه آمریکا، می گوید کاملاً محتمل است که ایران مسئول خرابکاری تاسیسات نفتی کشورهای خلیج فارس باشد.