گروهی از "دانشگاهیان، محققان و دانشجویان" ایرانی با تهیه توماری اینترنتی از مقام‌های ارشد دولت ایران خواسته‌اند که برای آزادی مسعود سلیمانی، محقق و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که از سال گذشته در آمریکا زندانی است تلاش کنند. آقای سلیمانی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا بازداشت شده اما وکلای او از این اتهام ابراز تعجب کرده‌اند.