آکسی توسین

تحقیقات اخیر نشان داده است که تجویز هورمون آکسی توسین به مادر جانوری به نام ول (Vole) می تواند منجر به ایجاد تغییرات دیرپا در فرزند متولد شده باشد. ول (Vole) به گروهی از جوندگان اطلاق می شود که بسیار به موش شبیه هستند. آنها رنگی قهوه ای یا خاکستری دارند و نیز دارای پوزه ای ...

نوشته آیا تجویز آکسی توسین برای مادران باردار منجر به تغییر شخصیت نوزاد می شود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.