دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته آمریکایی گفته است به باور او، رهبران سیاسی آمریکا به هشدارهای نظامیان این کشور در باره چالش‌های اقدام نظامی علیه ایران توجه خواهند کرد. آقای پترائوس گفته است فکر نمی‌کند وضع موجود به یک جنگ تمام عیار تبدیل شود.