کره شمالی می‌گوید دچار بدترین خشکسالی در ۳۷ سال اخیر شده است. سازمان ملل متحد گفته است حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم در کره شمالی "نیازمند کمک‌های فوری غذایی هستند". براساس گزارش این سازمان، مردم کره شمالی در سال جاری روزانه با ۳۰۰ گرم غذا زنده مانده‌اند.