مارکت‌های اپلیکیشن به پایان راه نزدیک می‌شوند

وب اپلیکیشن‌های پیشرو به‌مرور جای خود را در میان کاربران پیدا می‌کنند و این زنگ خطری برای اپلیکیشن‌های سنتی محسوب می‌شود.