در شاهد عینی این هفته همراه با مایکل بریستو به سال ۱۹۹۹ می‌رویم. زمانی که یک مرد چینی به نام ما یون همراه با دوستانش وب سایتی برای خرید آن لاین به نام علی بابا را راه اندازی کرد.