دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حفاظت از شبکه های کامپیوتری آمریکا در مقابل تهدید "نیروهای متخاصم خارجی" وضعیت اضطراری اعلام کرده است. تحلیلگران می گویند که این دستور عمدتا متوجه شرکت عظیم تلکام چینی، هواوی، است.