با تصویب جزئیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نگاه‎های نگران بسیاری از مادران ایرانی به شورای نگهبان است تا در صورت قانونی شدن این لایحه بتوانند به آرزویشان که گرفتن شناسنامه و اوراق هویتی برای فرزندانشان است، برسند. کودکانی که عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای آنان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه خود محروم کرده و در معرض تبعیض قرار داده است بلکه موجب شده تا آنان بیش از دیگران در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار داشته باشند..