کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای به احکام صادره برای سه نویسنده‌اش ایرانی اعتراض کرد. بر اساس حکم دادگاه انقلاب ایران، رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن، هر یک به شش سال زندان محکوم شدند.