در تاجیکستان به تازگی کتابی چاپ شده که زندگینامه و نمونه‌هایی از آثار نزدیک به 180 شاعر و نویسنده سمرقندی را در بر می‌گیرد.