بخش فارسی بی‌بی‌سی در کنار بخشی‌های دیگر بی‌بی‌سی حدود یک سال پیش پروژه‌ای را با عنوان ۵۰:۵۰ برای افزایش حضور زنان به عنوان کارشناس و مهمان برنامه‌های خود آغاز کرد. نتایج گزارشی که بعد از دوازده ماه منتشر شده نشان می‌دهد که حضور زنان به عنوان مهمان و صاحبنظر در بخشی‌های مختلف بی‌بی‌سی از جمله بخش فارسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.