در تاجیکستان به تازگی کتابی چاپ شده که زندگینامه و نمونه‌هایی از آثار ۱۷۹ شاعر و نویسنده سمرقندی را در بر می‌گیرد. نویسنده این کتاب حیات نعمت، شاعر و محقق شناخته اهل سمرقند است.