وزارت دفاع بریتانیا در اطلاعیه‌ای از ژنرال بریتانیایی که هدف انتقاد آمریکا قرار گرفته، حمایت کرده است. این وزارتخانه با وجود اذعان به 'رفتارهای بی‌ثبات کننده' ایران در خاورمیانه، از ژنرال کریس گیکا که ارزیابی آمریکا مبنی بر افزایش تهدید ایران و متحدانش را زیر سوال برده بود، دفاع کرده است.