یکی از سخت گیرانه‌ترین قوانین ممنوعیت سقط جنین در یکی از ایالت‌های محافظه کار آمریکا تصویب شد.