افکار

برای همه ما اتفاق افتاده است که با وجود تلاش بسیار برای خلاص شدن از شر بسیاری از افکار باز هم قادر به کنترل آن‌ها نیستیم و این افکار هستند که به راحتی بازگشته و نشان می‌دهند که غیر قابل نظارت هستند. افکار انسان در موارد بسیاری غیر قابل کنترل است تا جایی که تلاش ...

نوشته چرا نمی‌توانیم افکار خود را کنترل کنیم؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.