داوینچی

مونالیزا را شاید بتوان عظیم ترین و مشهورترین اثر در طول تاریخ باشکوه نقاشی دانست. شاهکاری بی همتا از لئوناردو داوینچی هنرمند و معمار ایتالیایی که از نظر بسیاری، اثری ناتمام است. اما چرا داوینچی تمایل به تکمیل این اثر نداشت؟ لئونادرو داوینچی شاهکارهای بسیاری از خود به جای گذاشته است، اما اثری که خود ...

نوشته آیا آسیب عصبی عامل ناکامی داوینچی در اتمام مونالیزا بود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.