سیارک

هر چند انسان در زمینه علم و فناروی پیشرفت های بسیاری نموده است و این پیشرفت ها حوزه نجوم را نیز شامل می شود، اما با این وجود هنوز قادر به پیش بینی احتمال برخورد سیارک ها و یا دنباله دارها با زمین نیست. زمین همواره در معرض تهدیدات جدی سماوی قرار دارد که در ...

نوشته انسان هنوز قادر به پیش بینی برخورد سیارک ها با زمین نیست اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.