وزارت داخله/کشور افغانستان تایید می‌کند که انفجاری در یک دانشگاه خصوصی در شهر کابل رخ داده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید فردی قصد جابه‌جا کردن مواد انفجاری را در این دانشگاه داشت که مواد همراهش منفجر شد و در نتیجه خودش کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.