نمایش جدیدترین نسخه فناوری خودران تسلا؛ ایلان ماسک وعده‌های جدید داد

تسلا ویدئویی از عملکرد موفقیت‌آمیز نسخه تمام خودران اتوپایلوت روی خودروی برقی مدل ۳ در شرایط واقعی منتشر کرد.