روانشناسی پشت رفتارهای غیراخلاقی

قربانی کردن ارزش‌های شخصی برای سازگاری با فرهنگ جمعی و توجیه منطقی لغزش‌ها، اولین نشانه‌های عدم پایبندی به اخلاقیات است.