حمله ملخ ها به ایران

رئیس سازمان حفظ نباتات گفت سازمان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد) نمایندگانی را به ایران اعزام کرده است تا موضوع عمدی بودن حمله ملخ ها به ایران را مورد بررسی قرار دهند. محمدرضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص حمله ملخ ها به ایران عنوان کرد این ملخ‌هایی که اخیرا به ایران ...

نوشته حمله ملخ ها به ایران عمدی بود؟ اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.