کرم چاله

بررسی‌های جدید دانشمندان حوزه نجوم نشان می‌دهد کرم چاله ها نمی‌توانند به عنوان وسیله‌ای برای کوتاه کردن مسیر باشند و باورهایی نظیر تونل زمان صحت ندارد. بسیاری از محققان حوزه نجوم بر این باورند که موضوع وجود کرم چاله‌ها (Wormholes) واقعیت دارد، اما آن‌ها نمی‌توانند وسیله‌ای برای کوتاه کردن زمان باشند. این ادعای دانشمندان برای ...

نوشته کرم چاله ها تونل زمان نیستند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.