فروپاشی حریم خصوصی؛ آیا باید به نظارت دولت جهانی و فرابشری تن داد؟

نیک باستروم در سخنرانی اخیرش در TED 2019، در ایده‌‌ای جنجالی اعلام کرد بشر برای جلوگیری از نابودی خود به‌دست فناوری، مجبور است به نظارت دولت فراگیر هوش مصنوعی تن دهد.