بین دریاچه چیتگر و دامنه کوههای البرز در شمال غرب تهران یک مجمتع عظیم در حال سربرآوردن است.مجتمعی موسوم به "ایران مال" که به آن، عنوان بزرگترین مرکز خرید خاورمیانه را داده‌اند