مردم مصر امروز در همه‌پرسی شرکت می‌کنند که در صورت رای مثبت آنها قانون اساسی این کشور تغییر کرده و قدرت را بیش از پیش به انحصار عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهوری این کشور در می‌آورد. مخالفان هراس خود را از بازگشت مصر به دوران حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری سرنگون شده ابراز کرده‌اند.