محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، در مراسم نماز جمعه تهران گفته که مأموران این وزارتخانه ٢٩٠ جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) را در کشورهای مختلف جهان شناسایی کرده‌اند.‏