اگر موتورهای هواپیما خراب شوند، آیا می‌تواند به پروازش ادامه دهد؟

اگر در حین پرواز موتور هواپیما دچار نقص فنی شده یا خراب شود، برخلاف انتظار باز هم می‌تواند به پرواز ادامه دهد.