یک روز پیش از سفر نخست وزیر پاکستان به ایران، شاه محمود قریشی، وزیر امورخارجه آن کشور از تهیه و تدوین "راهکار شش‌گانه" برای تقویت امنیت مرزهای مشترک دو کشور و استقبال طرف ایرانی از حصارکشی ۹۵۰ کیلومتری در مرز خبر داد.