پیکسل 3a و 3a  ایکس ال ۱۷ اردیبهشت‌ماه معرفی می‌شوند

باتوجه به تیزر جدیدی که از سوی گوگل منتشر شده است، گوشی‌های هوشمند پیکسل در تاریخ ۷ ماه می برابر با ۱۷ اردیبهشت‌ماه معرفی می‌شوند.