مسعود بهنود این هفته کتاب‌های "تراتوم" از رویا دستغیب و "ترانه‌های تیمورتاش" به قلم امید ایران‌مهر را مرور می‌کند.