شهرداری کابل به شهروندان هشدار داده از ساحات آسیب‌پذیر سیل به خصوص نزدیکی رودخانه کابل، دور شوند. در پی جاری شدن سیل در چند ولایت افغانستان، مقامات در کابل کشته شدن دو نفر و در ولایت هرات کشته شدن پنج نفر، ناپدید شدن هفده نفر و زخمی شدن ده نفر را در سیل روز گذشته تایید کردند.